Aivojumppa - Brain Gym®

Aivojumppa - Brain Gym -peruskurssi 

Jäämmekö sanattomiksi jännittävissä tilanteissa? Miksi suoritukset menevät joskus ”penkin alle”? Mikä voi estää muistamasta juuri luettua tai kuultua? Selityksiksi on tarjottu huonoa muistia, kovapäisyyttä, tyhmyyttä, laiskuutta, keskittymiskyvyn puutetta, välinpitämättömyyttä …

Vai voisiko olla kysymys siitä, että aivot, aistit ja keho toimivat vajaatehoisesti stressin ja jännityksen vuoksi?

Aivojumpan peruskurssilla opitaan menetelmiä, jotka tasapainottavat aivojen ja kehon eri osien yhteistoimintaa oppimisessa, ymmärtämisessä ja päivittäisissä toiminnoissa. Kurssi sopii opettajille, terapeuteille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskenteleville sekä muille aivojumpasta kiinnostuneille.

KURSSILLA OPITAAN

Menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää ja tasapainottaa aivojen ja kehon eri osien yhteistoimintaa.

Kurssin sisällössä on aivojumppaharjoituksia, jotka vähentävät stressiä ja parantavat keskittymiskykyä, kehittävät itseluottamusta, rauhoittavat ylivilkkaita lapsia ja auttavat oppimisvaikeuksissa. Harjoituksissa on lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja motoriikan tasapainotuksia. Kommunikointiin, organisointiin ja tarkkaavaisuuteen on myös tasapainotuksensa.

Tasapainotusten oma kokeminen on keskeistä. Kokemisen perustella on kurssin tiedollinen anti luontevasti omaksuttavissa.

Kurssin jälkeen kurssilaiset voivat käyttää oppimaansa työssään, kotona perheen ja ystävien parissa sekä oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Kurssi sopii lasten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä vanhusten parissa, opetus- ja hoitoalalla työskenteleville, kouluttajille ja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja auttaa läheisiään.

Kurssi on kansainvälisen oppimiskinesiologiasäätiön (Educational Kinesiology Foundation) hyväksymä. Kurssin suorittaneet saavat kansainvälisen kurssitodistuksen.

 

Aivojumppa ja oppimisprofiilit onnistumisen takeena(2 pv)

Jännittäminen ja stressi vaikeuttavat:  

oppimista ja muistamista lukemalla, näkemällä tai kuulemalla / itsensä ja ajatustensa ilmaisemista puhumalla, kirjoittamalla / ajattelemista ja ongelmien ratkaisemista / joustavaa toimintaa, liikkumista / sujuvaa etenemistä, kun "asiat polkevat paikallaan" / tekee kömpelöksi, jähmettää   

Kurssi auttaa tunnistamaan kyseiset vaikeudet ja löytämään keinot varmuuden säilyttämiseen haastavissakin tilanteissa.  Oppimisprofiilin tunnistaminen tekee mahdolliseksi havaita oma ja toisen ihmisen oppimisvaikeus sekä toisaalta paras oppimisen tapa.

Kurssi sopii eri aineiden opettajille, ohjaajille, valmentajille, oppilaiden vanhemmille ja kaikille, jotka haluavat kehittää omaa tapaansa oppia ja toimia sujuvasti.

Kurssin teemoja ovat mm. Oppiminen, muistaminen, keskittyminen ja motorinen koordinaatio, oppimisprofiilin määrittäminen ja tulkitseminen, korjaavien aivojumppaliikkeiden valitseminen ja ohjaaminen.

Kurssilla pohditaan, mikä on aivoprofiilin merkitys erityisen haastavissa tilanteissa. Opitaan asettaman tavoite ja löydetään uusi toimintamalli eli tapa toimia stressaantumatta aiemmin juuttuneissa pulmatilanteissa. Etsitään ne aivojumppaliikkeet  ja -harjoitteet, jotka auttavat jokaista parantamaan omia taitojaan ja kykyjään erilaisissa tilanteissa.

.