ad

Sähköyliherkkyys? "Mystiset" krooniset oireet? Omien aivojen kuntoutusohjelma

Suomen kieliset sivut www.dnrs.fi

Menetelmä perustuu ihmisen kykyyn muokata aivojaan neuroplastisuuden periaatteiden mukaisesti. Se on kognitiivinen - omaan tietoon, uuteen tietämiseen perustuva ohjelma. Kuntoutat omia aivojasi. Ei ole kyse vain suhtautumistavan tai ajatusmallien muuttamisesta. Harjoittelun tuloksena aivoihin syntyy rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Ks. Helsingin Sanomat 4.9.2017 Tiede B 8-9 "Tolat koulivat aivonsa unohtamaan yliherkkyydet" Voit tutustua asiaan myös osoitteesta www.retrainingthebrain.com

.