Sähköyliherkkyys? "Mystiset" krooniset oireet? Omien aivojen kuntoutusohjelman esittelyt syksyllä 17.9., 29.10., ja 30.11.

Esittelijänä Tiina Mäenpää, jolla on oma kokemus DNRS:n tuloksista ja joka on suomentanut DNRS-materiaalin. Menetelmä perustuu ihmisen kykyyn muokata aivojaan neuroplastisuuden periaatteiden mukaisesti. Se on kognitiivinen - omaan tietoon, uuteen tietämiseen perustuva ohjelma. Kuntoutat omia aivojasi. Ei ole kyse vain suhtautumistavan tai ajatusmallien muuttamisesta. Harjoittelun tuloksena aivoihin syntyy rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Voit tutustua asiaan myös osoitteesta www.retrainingthebrain.com    Huom. Ilmoittaudu os. yhdistys@kinesiologia.fi

.